Forside

René Brohammer

Kommunalbestyrelsesmedlem i Herlev

Tillidshverv

- Kultur- og Fritidsudvalget

- Børn- og Uddannelsesudvalget

- Miljø- Klima- og Teknikudvalget

- Bestyrelsen for Novafos Måløv Rens A/S

- Org. bestyrelsen for Boligselsk. AKB, Herlev

- Org. bestyrelsen for Boligselsk. Sortemosen

- Næstformand for Herlev Musikskole

- Skolebestyrelsen for Gl. Hj.springskole

- Bestyrelsen for Æblehuset

- Idrætsforum

- Skolerådet

- Dialogforum (Dagtilbud)

- Valgbestyrelsen - Gl. Hj.springskole


Socialdemokratiet i Herlev:

- Medlem af informationsudvalget

Jeg brænder særligt for idrætten og kulturen i Herlev. Først og fremmest er jeg Herlevborger med stort H og derfor har hele Herlev mit fokus. Jeg er født i Herlev og har fra barnsben set Herlev forandre sig fra spirende forstadskommune med landsbypræg til at blive den moderne forstad, vi kender i dag - en kommune med en udbygget infrastruktur og kun få minutters transport ind til Københavns centrum.

Der er sket meget, siden Herlev fik vokseværk i 50erne og 60erne og frem mod nu, og vi skal fortsætte at udvikle vores by. Men vi skal passe på og værne om det gode gamle i Herlev, som vi holder af. Miljø, trafiksikkerhed, dæmpning af trafikstøj, grøn omstilling og vores grønne natur er områder, som skal have vores fokus, ligesom børne- og ældreområdet skal prioriteres. Vi har meget at tage fat på. Herlev er et dejligt sted at bo, og vi skal sammen gøre det endnu bedre.


Jeg vil, som den Herlevdreng jeg er, give alt hvad jeg kan til Herlev.

Mine mærkesager

Idræt, kultur og fritid


I Herlev har vi et enestående kultur, idræts- og foreningsliv. Det skal vi blive ved med at have. Med min indsigt gennem mange års arbejde med idræt i Herlev og med min kulturelle interesse, vil jeg være kulturens stemme i kommunalbestyrelsen. Jeg vil gøre alt for at sikre et konstruktivt samarbejde mellem kommune og foreninger, så vi kan skabe de bedste rammer for idræts, forenings- og kulturlivet i Herlev. Det er vigtigt, for det er hér, vi lever livet, hér vi indgår fællesskaber, og hér vi opbygger vores sociale netværk og identitet.

Et Herlev i udvikling

Herlev vokser i disse år. Der bygges nye boligområder, der bygges letbane og et helt nyt center er snart færdigt i bymidten. Vi bliver flere borgere og trafikken vokser. Jeg vil arbejde for, at vi imødekommer de nye krav til vores by, men det skal gøres i respekt for de grønne områder og de gamle bygninger, som kendetegner det Herlev, vi kender. Det meste af Herlev, er blevet til for 50-60 år siden, meget trænger til renovering og andre steder, skal der noget helt nyt til. Vi skal udvikle byen klogt, så vi bevarer Herlevs DNA.

Børn og unge

Som pædagog vil jeg arbejde for, at der i vores skoler og daginstitutioner er tid og rum til omsorg for det enkelte barn. Jeg vil arbejde for at sikre en kvalificeret dialog mellem kommune og det pædagogiske personale i vores dagtilbud og skoler, så vi kan imødekomme de nye krav og behov, der hele tiden opstår på børn- og ungeområdet. Vil vi investere i fremtiden, skal vi først og fremmest investere i vores børn.


Ældre og sundhed

  

Vi bliver stadig flere ældre i vores samfund. Vi skal have særlig fokus på ældreområdet i de kommende år. Vi skal sikre, at vores ældre borgere får gode og trygge rammer for deres alderdom, så de trygt kan gå fremtiden i møde, hvad enten man er i stand til klare sig selv i egen bolig, eller hvis man har brug for hjælp til at klare hverdagen. Vores plejekrævende borgere, skal have en værdig og tryg hverdag med nærvær, respekt og medbestemmelse.

Copyright © 2023 | renebrohammer.dk